Ordbog – Lånebegreber

Der findes mange forskellige begreber som er gode at kende når man bevæger sig ind på det finansielle marked. Hvis du f.eks læser en lånekontrakt fra banken igennem, så vil 25% af indholdet bestå af diverse begreber og forkortelser, som du skal kende.

Debitor:
Debitor er, modsat kreditor, en person eller virksomhed som skylder penge til en anden.

Fordring:
En fordring er blot et andet ord for gæld/tilgodehavende.

Hovedstol:
Hovedstolen er det samlede beløb du skylder en kreditor nu og her. Hovedstolen falder hver gang du betaler et afdrag, og stiger her gang der bliver pålagt renter eller et gebyr.

Inflation:
Inflation betyder, at hele samfundets priser stiger, hvilket medfører en forringet købekraft og et fald i valutaens værdi. Normalt ligger inflationen i Danmark på 1-2 % per år, som er det prisen på bl.a fødevare stiger med.

Kassekredit:
En kassekredit er en form for lån, hvor man aftaler et maksimumbeløb med banken, som man frit kan disponere over. Man betaler ikke nogen faste afdrag på en kassekredit, men renten er også højere.

Kaution:
Kaution er en form for sikkerhed, der kan stilles. At kautionere betyder, at en anden person end låntager lover et pengeinstitut at betale en låntagers gæld, hvis denne person ikke kan eller ikke vil betale. En kautionist forpligter sig over for pengeinstituttet til at betale låntagers gæld, hvis låntager ikke selv overholder sine forpligtelser over for pengeinstituttet.

Kreditor:
En kreditor er en enhed, en virksomhed eller en person, af juridisk art, der har penge til gode.

Termin:
Termin er et begreb som specielt husejere kender til. Terminen er består af 3 måneders afdrag, som betales til realkreditselskabet hver kvartal.

ÅOP:
ÅOP er de årlige omkostninger i procent. Det er en udregning, som fortæller hvor mange procent lånet reelt koster om året, når man inkluderer gebyrerne.