Gældssanering

Gældssanering

Mange er af den opfattelse at gældssanering er et frikort ud af en økonomiske krise og at de efter sagens afslutning kan gå ud og optage nye lån. Men sådan hænger det ikke sammen. Gældssanering KAN være et frikort ud af en økonomisk katastrofe, men det kommer til at koste blod, sved og tåre undervejs. Man skal nemlig leve på et meget skrabet budget i flere år (3-7 år), hvor man godt kan vinke farvel til ferier, restaurantbesøg og dyrt tøj.

Indhold:

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en ordning hvor du kan få nedsat eller helt slettet din gæld. Det kan for nogle mennesker være den eneste mulighed for at komme økonomisk på fode igen, hvis det ikke er muligt at betale gælden tilbage selv. Dette kan f.eks være efter en tvangsauktion eller en selvstændig som er gået konkurs.

Det er skifteretten som bestemmer om du kan få gældssanering, og hvor meget gæld du evt. kan få eftergivet.

Hvem kan søge om gældssanering?

I princippet kan alle søge om gældssanering. Der er dog nogle betingelser/retningslinjer som man skal overholde for at en gældssanering overhovedet kan komme på tale.

Overordnet set kan du komme i betragtning til gældssanering hvis du har stiftet gæld, hvor din indtægt har kunnet bære betalingsordningerne, men har mistet dit job eller ufrivilligt har en mindre
indtægt.

Betingelser/retningslinjer:

Der er to grundbetingelser for gældssanering

  • at skyldneren ikke kan betale sin gæld – hverken nu eller indenfor de nærmeste år
  • at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold

Dette betyder, at skyldneren skal være håbløst forgældet. I den forbindelse ses på den samlede gælds størrelse og på skyldnerens muligheder for at betale gælden.

Kendelse om gældssanering kan i almindelighed ikke afsiges, såfremt der foreligger

  1. Uafklarede økonomiske forhold, for eksempel at skyldneren er arbejsløs, er uden fast bopæl eller er studerende
  2. Skyldneren har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, herunder såfremt en ikke uvæsentlig gæld a) er stiftet på et tidspunkt, hvor skyldneren var ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, b)  er opstået som følge af, at skyldneren har påtaget sig en finansiel risiko, der stod i misforhold til skyldnerens økonomiske situation,c) er stiftet med henblik på forbrug, eller d) er systematisk oparbejdet gæld til det offentlige.
  3. En ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller erstatnings-pådragende hold.
  4. Skyldneren har undladt at afdrage på sin gæld, selv om skyldneren har haft rimelig mulighed herfor.
  5. Skyldneren har indrettet sig med henblik på gældssanering, eller
  6. skyldneren stifter ny gæld, efter at gældssaneringssag er indledt.

Skifteretten kan også af andre grunde nægte gældssanering.

Skifteretten vurderer den enkelte sag helt konkret. De nævnte punkter er derfor kun vejledende.

Betingelserne for gældssanering findes i konkurslovens § 197.

Hvad koster det?

Det koster ikke noget at søge om gældssanering. Skifteretten antager en advokat, der står for det praktiske arbejde med at udarbejde et forslag til gældssanering. Og alle udgifter i forbindelse med sagen, betaler staten.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.