Regler for beskatning af julegaver og andre gaver

Nu er det snart tid til julegaver, og nogen er så heldige at de også får gaver af den virksomhed de er ansat i. Men hvor stor gave må man modtage uden at blive beskattet? Dette er der helt klare regler for, som du kan finde nedenfor.

En medarbejder kan som hovedregel kun modtage gaver og mindre personalegoder for op til 1.100 kr. om året uden at betale skat, men der er nogle særregler.

Julegaver:

Tingsgaver (alt andet end gavekort og kontanter) til en værdi på op til 800 kr.

Hvis julegaven har en værdi på max. 800 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på for eksempel 400 kr., skal medarbejderen kun betale skat af de 400 kr.

  • Julegaven på max. 800 kr. tæller med i de 1.100 kr., som din arbejdsgiver kan give gaver for på per år, uden at du skal beskattes.
  • Gaver for mere 100 kr. det pågældende år betyder, at helebeløbet skal beskattes – dog kan man holde julegaven på max. 800 kr. ud af regnestykket.

Tingsgaver til en værdi mellem 800 kr. og 1.100 kr. 

  • Julegaven tæller med i de 1.100 kr., som din arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at du skal beskattes.
  • Julegaver størreend 800 kr. kan ikke holdes uden for regnestykket. Derfor skal en julegave på 801 kr. beskattes, hvis det samlede gavebeløb fra arbejdsgiveren det pågældende år er større end 1.100 kr.

Arbejdsgiveren kan altså for den sags skyld godt give dig en julegave, der har en værdi på op til 1.100 kr. Men så skal det hele beskattes, hvis arbejdsgiveren det pågældende år også har givet andre gaver.

Julegaver til mere end 1.100 kr. er altid skattepligtige

Arbejdsgiveren skal opgive beløbet til skat som en del af lønnen, og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

Eksempler:

Julegavens værdi Værdi af andet personale-
gode
Beskat-
ning
Forklaring
800 kr. ingen En julegave til max. 800 kr. udløser ingen beskatning.
1.100 kr. ingen Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.100 kr., og der er ikke givet andre personalegoder det år.
800 kr. 300 kr. ingen Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 1.100 kr.
810 kr. 300 kr. Beskat-
ning af 1.110
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.
800 kr. 400 kr. Beskat-
ning af 400 kr.
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 400 kr.

Kontanter, gavekort og lignende

Medarbejderen skal betale skat af gaver i form af kontanter og gavekort, der kan byttes til kontanter. Den type gaver tæller også med som en del af de 1.100 kr., som udgør bagatelgrænsen for personalegoder.

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse

En medarbejder kan få jubilæumsgaver på op til 8.000 kr. skattefrit ved 25, 35, 40, 45 og 50 års ansættelse i virksomheden, uden at det er skattepligtigt.

Medarbejdere i en virksomhed kan få skattefri jubilæumsgaver på op til 8.000 kr. skattefrit, hvis virksomheden har 25-årsjubilæum eller har eksisteret  i et antal år deleligt med 25 – altså 50, 75, 100 eller 200 år. Alle fuldtidsansatte skal have det samme beløb i jubilæumsgratiale, og deltidsansatte skal have en tilsvarende andel – (f. eks halv tid = halvt jubilæumsgratiale).

Arbejdsgiveren kan trække udgifterne fra som driftsomkostning.

Fratrædelsesgodtgørelse på op til 8.000 kr. er også skattefri.

Lejlighedsgaver i forbindelse med fødselsdage o.lign

Der er ingen faste grænser for værdien af lejlighedsgaver. Lejlighedsgaver større end, hvad der almindeligvis anses for passende, er dog fuldt skattepligtige. Er en lejlighedsgave af usædvanlig størrelse, skal medarbejderen betale skat.

Arbejdsgiveren kan trække gaver fra som en driftsomkostning.

Lejlighedsgaver er gaver, der markerer en privat mærkedag som f. eks fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup og lignende.

Oplysning af gavens værdi til SKAT

Kontantgaver og gavekort, der kan byttes til kontanter, er altid skattepligtige.

Arbejdsgiveren skal indberette gaven, hvis det er en kontantgave, eller hvis gavens værdi i sig selv overstiger 1.100 kr.

Du skal som medarbejder oplyse beløbet på årsopgørelsen, hvis arbejdsgiveren et år har givet flere gaver, hvis værdi tilsammen overstiger 1.100 kr. Beløbet skal lægges til lønindkomsten.

Arbejdsgiver kan trække udgiften fra

Arbejdsgiveren skal indberette beløbet som løn og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

Læs evt. mere på SKAT.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.