Guide: Tilskud til privat børnepasning – sådan er reglerne

Imens dit barn venter på en ledig plads i en daginstitution, har du mulighed for at lade barnet blive passet af en privat børnepasser. Denne ordning udbydes i visse kommuner og har blandt andet til formål at sikre, at du kan fortsætte på arbejdsmarkedet eller studiet, selvom du ikke har fået tilsagn om plads hos en daginstitution til dit barn.

Læs med videre og få kendskab til de specifikke regler omkring tilskuddet til privat børnepasning.

Hvem kan benytte ordningen om privat børnepasning?

Hvis du som forældre har skrevet dit barn op i en daginstitution (vuggestue, dagpleje eller børnehave) og venter på, at der bliver en ledig plads, kan du i mellemtiden have mulighed for at lade dit barn blive passet af en privat børnepasser.

Det er også muligt at lade ordningen om privat børnepasning erstatte en plads i daginstitution.

Det kan variere fra kommune til kommune, hvor mange børn børnepasseren har tilladelse til at skifte imellem (det vil typisk være ca. 3 børn). Der findes følgende betingelser, den private pasningsordning skal opfylde:

 • Forældre til børn mellem 24 uger – 6 år
 • Krav om at hovedsproget i pasningsordningen baserer sig på dansk
 • Mulighed som pasningsordning mens dit barn venter på plads i kommunal daginstitution
 • Mulighed som primær pasningsordning for dit barn

Godkendelse af børnepasser og pasningshjem

Som forældre har du frihed til selv at finde en egnet børnepasser. Denne udpegede person skal godkendes af din bopælskommune. Du kan forvente at sagsbehandlingstiden ligger på cirka 3 uger. Der bliver blandt andet i denne tid indhentet straffe- samt børneattest.

Det hjem, som pasningen vil foregå i, skal ligeledes godkendes af kommunen.

Det er muligt at lade pasningen foregå i flere hjem, som typisk vil være i barnets hjem samt i børnepasserens hjem (som vil skabe fleksibilitet og frihed for rammen omkring pasningen af barnet). I så fald skal begge hjem sikkerhedsgodkendes.

Du har som forældre og arbejdsgiver for din børnepasser ansvar for, at der bliver udfyldt og underskrevet en kontrakt som juridisk dokument for pasningsordningen.

 • Den udpegede børnepasser skal godkendes af kommunen
 • Pasningsstedet skal sikkerhedsgodkendes af kommunen
 • Du har som forældre ansvar for at udfylde kontrakt for pasningsordningen
 • Både du og din børnepasser skal udfylde kontrakten

Hvordan bliver tilskuddet udbetalt?

Det økonomiske tilskud du modtager, fungerer som et supplement til den løn, du betaler til din børnepasser. Den konkrete tilskud udregnes i forhold til dit barns alder, samt hvor mange timer du benytter børnepasseren.

Ordningen er reguleret i form af en digital kontrakt, som både du og din børnepasser skal udfylde ved ansættelse og i forbindelse med godkendelse.

Tilskuddet betales på månedlig basis på baggrund af en indsendt, digital blanket/kvittering fra forældrene som arbejdsgivere.

Tilskuddet er bagudbetalt.

Kvitteringen er et krav fra kommunens side som fysisk dokumentation på, at du har betalt løn til din børnepasser.

 • Det økonomiske tilskud fastsættes på baggrund af individuelle forhold
 • Forældrene har pligt til selv at betale løn til den private børnepasser
 • Du som forældre skal hver måned indsende en kvittering for lønudbetaling
 • Kvitteringen er kommunens dokumentation på, at du har betalt din private børnepasser
 • Det økonomiske tilskud er bagudbetalt

Supplerende FAQ’s om den private pasningsordning

Det kan for mange være en ukendt mulighed at kunne lade sit barn blive passet af en privat børnepasser. Som med enhver anden beslutning der omfatter varetagelsen af ens barn, vil der være både fordele og ulemper forbundet med dette valg. Det er blandt andet væsentligt at vide, at der føres kommunalt tilsyn på både de fysisk rammer samt den pædagogiske praksis.

Herunder findes supplerende oplysninger omkring den kommunale ordning med privat børnepasning.

 • Der føres tilsyn med den privat pasningsordning
 • Det er ikke muligt at få fripladstilskud i den private pasningsordning

Du kan læse meget mere om privat børnepasning på Socialministeriets hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation